Sten Oomen 
Door het raam
 
 
Meisje leest Door het Raam
 
 
Korte inleiding
Hallo, ik ben Constantia (Nederlandse bijnaam: Sten) Oomen, een vrouw, en ik ben geboren op een zaterdag in december. Heb je hier al eens van gehoord: mensen die geboren zijn op een zaterdag zullen geesten zien. Als kind zag ik vriendelijke gezichten in mijn kamer die niemand anders zag. Later in mijn leven begon ik uittredingen te ervaren die me in staat stelden te communiceren met geesten en hun wereld. Ik heb hier ook een boek over geschreven: 'Door het raam'.

Tip Wil je weten op welke dag van de week jij geboren bent? Ga naar 'Geboortedagen'.  

Naar boven
Jeugd


Boogschutter kind


Mensen die geboren zijn op een zaterdag zullen geesten zien.'  Mijn vader had een koekjestrommel waarop een motto stond voor elke geboortedag van de week, en dit was de tekst voor de 'zaterdagskinderen'. Volgens dit motto zou ik dus geesten zien.

Op mijn zevende had ik mijn eerste uittreding hoewel ik me dat toen niet realiseerde. Mijn keelamandelen moesten geknipt worden en daarvoor werd ik onder narcose gebracht. Een medewerker van het ziekenhuis bracht een zwarte rubberen kap over mijn gezicht en mijn bewustzijn gleed weg, maar kwam even later weer terug! Ik zag de hele operatie en stond daar eigenlijk jaren lang niet bij stil.
Ze schepten met een 'scherpe lepel' bloed uit mijn keel. Ik observeerde dit met een tijdloos en emotieloos, maar toch wel een beetje nieuwsgierig bewustzijn. Na een poosje stopte het observeren en het volgende moment van bewustzijn was wakker worden met een pijnlijke keel en het zien van mijn moeder die me een nieuwe pop gaf en zoveel ijs te eten als ik maar wilde.

Jaren zouden voorbij gaan voor ik weer iets vergelijkbaars ervoer, maar wel was ik een gevoelig kind en kon ik altijd goed en helder dromen herinneren. Soms had ik ook hele vreemde 'dromen' die bij nadere beschouwing mogelijk met uittredingen verwante toestanden waren.
Naar boven

De eerste uittreding als volwassene

In 1986, ik was toen 18, bijna 19, stapte ik mijn bed in, waarbij ik niets speciaals verwachtte, maar plotseling werd ik bruut uit mijn lichaam gerukt en als geest door de kamer gesleurd. Ik schrok vreselijk en had geen idee wat er aan de hand was. Tot slot kon ik toch terug in mijn lichaam komen (!) en geschrokken ging ik rechtop in mijn bed zitten, behoorlijk in shock. De nachten in de weken erna ging ik naar bed met de angst dat iets vergelijkbaars weer zou gebeuren en ik had gelijk: het gebeurde weer en steeds weer. Na een paar weken echter ontdekte ik dat ik niet geheel hulpeloos en zonder controle was buiten mijn stoffelijke lichaam. Ik leerde mijn astrale lichaam zelf te bewegen en spoedig ervoer ik plezierige buitenlichamelijke ervaringen!

Suizingen
Na enige tijd werden suizingen ook een vast onderdeel van mijn uittredingen. Voor en na een uittreding hoor ik vaak suizingen, van mijn linkerhersenhelft naar de rechter en/of andersom. Soms komen de suizingen uit beide richtingen en 'ontmoeten' ze elkaar waarbij je inderdaad een metaalachtig klankje hoort. Dit is een bijzonder vreemde gewaarwording en sowieso het feit dat je broodnuchter naar de suizingen in je eigen hoofd luistert als luisterde je naar een radio. Soms gaan ze ook richting de kleine hersenen (achterin je hoofd). De suizingen kunnen er in allerlei toonaarden zijn, van heel zacht, als het gesuis van een trein in de verte die voorbijkomt, tot heel helder en duidelijk tot werkelijk keihard, tot op 'explosieniveau' toe. Zodat ik me helemaal rotschrik van de geluidssterkte. Vaak versnellen ze zich tot een steeds hogere frequentie tot inderdaad de uittreding volgt.

Ook bij veel andere mensen gaan uittredingen vergezeld van suizingen, trillingen, vibraties, warmtesensaties, enzovoort.
Mijn, en niet alleen mijn verklaring: Robert Monroe (zie onder) verklaart het op een vergelijkbare manier, is dat er in de verbinding van de rechter- en de linkerhersenhelft de sleutel ligt naar het mogelijk zijn van uittredingen. In de brug tussen de hersenhelften bevindt zich de deur naar het ontkoppelen van het astraallichaam en het stoffelijke lichaam. Gezien het feit dat in de linkerhersenhelft het verstand, 'de ratio' zetelt en in de rechterhersenhelft het gevoel, is dit natuurlijk iets zeer interessants.

Zeer opvallend:
vaak luister ik geheel klaarwakker naar de suizingen. Zodra ik mijn ogen open doe, houden ze echter onmiddellijk op. Ik heb nog geen enkele keer zo'n suizing gehoord met mijn ogen open.

Naar boven
Reiziger door werelden


Jaren gingen voorbij, om een lang verhaal kort te maken, en ik reisde door werelden en verschillende dimensies en doe dat nog steeds. Ik heb twee levens: een dag- en een nachtleven en ik probeer beide levens zoveel mogelijk te integreren. Dat doe ik door iedereen die geïnteresseerd is iets te vertellen over mijn 'paranormale' ervaringen. Ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook op deze manier. Tijdens uittredingen kun je zowel op deze aarde rondreizen als daarbuiten en daarbij ben je NIET alleen. Zij die deze aarde al verlaten hebben, zij die je leiden en beschermen door dit leven (je zult beslist van je beschermengelen houden als je ze eenmaal ontmoet hebt!), zij die niet van deze aarde zijn, en tot slot, zij die je niet eens met woorden kunt beschrijven...zij bestaan allemaal en je kunt hen zien en voelen met je astrale lichaam en bewustzijn.

Ik heb ook astrale ervaringen terwijl ik nog in mijn stoffelijke lichaam ben. Dit gaat als volgt: terwijl ik op mijn bed lig en (nog steeds) in mijn stoffelijke lichaam ben, neem ik wel (al) waar als was ik uit mijn lichaam. In mijn geval gebeuren deze ervaringen overigens alleen 's nachts, en een hele enkele keer overdag.
Je bewustzijn is dus anders als je buiten je stoffelijke lichaam bent.

Opvallend
Structurele ingrediëten van (mijn) uittredingen, en van het uittreedproces zelf, zijn intimiteit en seksualiteit. Het blijkt dat zij universele talen zijn die ook buiten onze dampkring goed (!) begrepen worden. In mijn boek ga ik uitvoerig op dit thema in, aangezien in ca. 40 % van al mijn uittredingen zich intieme en/of seksuele uitwisselingen voordoen met geesten en/of energieën. Het gaat soms niet zoals hier, en ook verdienen deze begrippen een veel bredere betekenis dan ze hier krijgen. Zeker in het licht van mijn ervaringen dient er een eind te komen aan de eeuwenlange vertekening van wat seksualiteit echt is, met name door de rol van de kerk. Intimiteit en seksualiteit vormen de grondslag van alles wat waardevol is en wie ze veroordeelt, veroordeelt het leven zelf.
Naar boven
 
Waarom?


Je vraagt je misschien af: waarom hebben mensen de ervaring dat ze uit hun lichaam treden?

Uittredingen zijn iets van alle tijden: ze zijn universeel. De oude Egyptenaren maakten van het overgaan zelf en de kennis van de mogelijkheden na dit leven een ware kunst (mummies, piramiden) en meer dan dat: een levensinvulling. Uit alle tijden komen berichten over uittredingservaringen. Universele dingen hoef je eigenlijk niet te verklaren. Je kunt dan immers ook proberen het bestaan van dag en nacht te verklaren, van dromen en...uittredingen. Dat voert dan tot levensvragen als: bestaat God en wanneer is het leven ontstaan?  

De algemene reden, voor het nu, heeft, denk ik, te maken met het steeds groter wordende spirituele bewustzijn. De mensen zoeken naar de beste invulling voor hun leven We willen uitvinden en zijn wie we werkelijk zijn. Na eeuwen lang onderdrukking van met name de kerk en andere religieuze instanties willen we niet langer dat anderen voor ons bepalen hoe we zouden moeten leven. We laten ons niet meer intimideren door schrikbeelden van hel en vagevuur, die in geen enkel opzicht de mensen echt geholpen hebben Goedheid kan en mag immers niet alleen afhangen van het feit of je ervoor beloond of bestraft wordt (als je niet 'voldoet').. We willen echt vrij en gelukkig zijn en steeds meer mensen beseffen dat de weg naar deze vrijheid en dit geluk voert over de weg van het spirituele. Daarom is er een grote interesse voor het paranormale en spirituele: mensen voelen dat ze daarin de echte antwoorden kunnen vinden. Uiteindelijk zullen we de anderen ook (terug)vinden doordat we zelf gelukkig en vrij zijn op een zuivere manier en zal er weer eenheid zijn in alles wat leeft. De eenheid die er ooit was en waarnaar alles terug streeft.

Er is ook een
individuele reden. In mijn geval denk ik dat het mijn lot is: ik denk dat ik een (lange) tijd geleden een 'deal' met de kosmos gesloten heb dat ik gedurende dit aardse leven contact met mijn beschermengelen, andere inwoners van de astrale wereld en astrale gebieden zou houden.
Ik ben namelijk erg gehecht aan mijn astrale vrienden en gebieden en weer terug naar de (leerschool) aarde te gaan wilde ik wel, maar dan zonder 'contactverlies'. Ik zie het dan ook als een taak van mij om eraan bij te dragen dat deze wereld zich meer bewust wordt van alles wat bestaat en alles wat mogelijk is. Er is meer dan dat wat we zien, er is een leven na dit leven en we hoeven er niet aan te twijfelen dat er een goede reden en een doel is voor alles. We moeten enkel leren dit te zien.

Misschien heb je zelf ook contact met de astrale wereld of misschien zul je dit contact spoedig ervaren. Als je het echt wilt, kun je deze wereld zeker betreden. Zorg er echter wel voor dat je motivatie zuiver is.
Iedereen heeft een, twee of meer taken in zijn of haar leven. Ze zijn allemaal belangrijk. Dit is een van mijn taken. Hoe werk ik aan deze taak? Door een web site te onderhouden, door openheid, en ook door een boek over mijn buitenlichamelijke ervaringen te schrijven..
Naar boven
 

Robert Monroe


In de bibliotheek en boekhandel kun je de boeken van Robert Monroe vinden die een fascinerende trilogie schreef over zijn, tot op zekere hoogte, vergelijkbare ervaringen: * Uittredingen * Astrale reizen * De ultieme reis. Robert Monroe was een succesvolle en veelzijdige zakenman die op middelbare leeftijd geconfronteerd werd met het fenomeen uittredingen. Op een schijnbare nacht als ieder ander, waarbij hij naast zijn vrouw Nancy in bed lag, merkte hij plotseling dat hij met zijn geest tegen het plafond aan drukte en perplex keek hij naar beneden waar hij twee mensen zag liggen.  Het kostte hem even om te realiseren dat het Nancy en hijzelf waren die hij zag liggen. Zijn eerste reactie was: help, ik ga dood! Daarop dook hij terug zijn lichaam in. Het fenomeen bleef zich aandienen bij hem en hij verrichtte in de jaren daarop als het ware het voorwerk voor meer acceptatie in de hele wereld door het schrijven van boeken over uittredingen, het oprichten van een instituut en het zo wetenschappelijk mogelijk onderzoeken van het verschijnsel.
Naar boven

Het boek 'Door het raam' 


 
Het boek bevat bijna alles wat ik weet en alles wat ik geobserveerd heb met mijn astrale bewustzijn. Het is gebaseerd op meer dan 500 uittredingen. De wereld die ik tracht te beschrijven is oneindig en om haar te verwoorden is niet gemakkelijk. Het boek heeft twee delen. Deel een bestaat uit een gids door de wereld van geesten, deel twee bevat een representatieve chronologische selectie uit mijn ervaringen. De titel van mijn boek Door het raam verwijst naar het daadwerkelijke door het raam gaan tijdens uittredingen, aangezien geesten in staat zijn door muren, ramen, etc. te gaan. De titel is ook figuurlijk bedoeld: door het raam gaan naar een andere wereld, door de opening, door de scheur naar andere dimensies.
Naar boven

Beschermengelen en gidsenIedereen heeft een, twee of meer beschermengelen of gidsen.

Een beschermengel is, naar mijn definitie en ook die van anderen, iemand die zelf niet of kort (met jou) op de aarde geleefd heeft.

Een gids is iemand die, volgens de gangbare definitie, wel op de aarde geleefd heeft als mens en hij of zij kan bijvoorbeeld een ver familielid van jou zijn of een hele oude vriend van de aarde tijdens een ander leven.

Ze doen beide ongeveer hetzelfde: er voor de mensen zijn, ook al beseffen sommige mensen dit (nog) niet.
Tijdens uittredingen ontmoet ik deze geweldige en onbaatzuchtige wezens en ze geven me altijd steun, advies en vooral: liefde. Zonder hun ondersteuning zou ik het nooit gered hebben. Beschermengelen en gidsen kunnen je raad geven als je iets wilt weten, ze strelen je hoofd als je moe bent, ze verjagen onweersbuien die om je heen hangen, ze lijken alles te weten en te begrijpen, ze leiden je naar de juiste mensen, dieren, enzovoort, ze beschermen je tijdens je aardse en astrale 'avonturen' en meer....

Waarom ze er zijn? Dat is de oneindige liefde en voorzienigheid van de kosmos die vindt dat het niet niks is om op de aarde te leven en daarom 'spelregels' maakt. Bijvoorbeeld de spelregel dat iedereen tenminste één 'spelbegeleider' heeft op de weg door het ingewikkelde spel dat Leven op Aarde heet.
Er bestaan natuurlijk ook aardse beschermengelen in de vorm van mensen, dieren.... Die doen vergelijkbare lieve dingen.
Naar boven


Bericht van LiefdeDe lichte geesten die in de andere dimensies leven, sturen ons een bericht van liefde. Toch is er daar nog steeds veel avontuur. De wereld van geesten kent twee zijden: een lichte zijde en een duistere zijde. Ergens zijn deze twee polen één en wanneer je deze eenheid kunt zien of kunt aanvoelen, zul je een waarachtig verlichte blik hebben.  
Naar boven
Door de Hemel/Through Heaven
 
Home - Webmaster
LinkerMenu